lentera

Pencerahan Melalui Lentera: Pesan Abadi

Dalam ranah simbolisme dan metafora, lentera telah menjadi lambang kebijaksanaan dan pencerahan. Menurut blog Lentera Kecil lambang ini telah hadir sepanjang masa dan merambah berbagai…